Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกผู้น่ารัก 2

นกมาคอว์ปีกเขียว

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ara chioroptera
สถานภาพ : พบทั่วไป
ขนาด : ลำตัวยาว 85 ซม.
น้ำหนัก : 1-2.5 ซม.
ถิ่นที่อยู่ : ป่าเขตร้อนและป่าชายเลนทั่วทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้
                นกมาคอว์ปีกเขียว เป็นนกแก้วขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 2 กินผลไม้ ลูกนัต และฝบไม้ จะงอยปากอันทรงพลังที่มันใช้กะเทาะลูกนัตเปลือกแข็งนั้น แข็งแรงพอจะหักด้ามไม้กวาดออกเป็นสองท่อน เมล็ดผลไม้ที่มันกินหลายชนิดมีพิษ มันจึงต้องกินดินเหนียวเข้าไปเพื่อถอนพิษ

เสือจากัวร์
ช้างน้ำถิ่นเหนือ
เขียดตะปาดหลากสี
แกะภูเขา
แพรรีดอกหางดำ
หมีสีน้ำตาล
นกมาคอว์ปีกเขียว
ปลาวาฬเพชฌาต
มอดดำ
เต่าดาว
สิงโต
ละมั่งสปิงบอค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com