ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สัตว์โลกผู้น่ารัก 2

ธรรมชาติเอื้ออำนวยให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์ และสรรพสัตว์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ร่วมสำรวจความมหัศจรรย์แห่งอาณาจักรสัตว์และความสมดุลของระบบนิเวศน์ ที่มนุษย์พึงรับผิดชอบในการปกปักรักษา

เสือจากัวร์
ช้างน้ำถิ่นเหนือ
เขียดตะปาดหลากสี
แกะภูเขา
แพรรีดอกหางดำ
หมีสีน้ำตาล
นกมาคอว์ปีกเขียว
ปลาวาฬเพชฌาต
มอดดำ
เต่าดาว
สิงโต
ละมั่งสปิงบอค
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย