วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

พระอภัยมณี (ฉบับร้อยแก้ว)

ในบรรดาบทกลอนของสุนทรภู่ "เรื่องพระอภัยมณี" ได้ตีพิมพ์ขึ้นจำหน่ายเป็นเรื่องแรก เมื่อปี พ.ศ. 2413 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยหมอสมิท เจ้าของโรงพิมพ์ที่บางคอแหลม เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งละเล่มสมุดไทย แล้วขายในราคา 25 สตางค์ เป็นที่นิยมอ่านกันมากในขณะนั้น จนหมอสมิท มีรายได้ร่ำรวยปลูกตึกอยู่ และได้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งไปสมนาคุณ ผู้สืบสกุลของสุนทรภู่เป็นการทดแทน และยังได้มีการพิมพ์เรื่องอื่นๆของสุนทรภู่อีกหลายเล่มด้วยกัน

คลิกอ่าน หน้า 1 >>> 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย