ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

สถาปัตยกรรม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วังสวนผักกาด

เคยเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และม.ร.ว.หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงไทย ที่มีความวิจิตรสวยงาม ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้เข้าชมได้

วังสวนผักกาด
กระทรวงกลาโหม
สะพานเจริญรัช 31
ศาลาเฉลิมกรุง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สะพานอุบลรัตน์
ราชอุทยานสราญรมย์
ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
วัดยานนาวา
ท่าชัางวังหลัง
วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย