Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

สถาปัตยกรรม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เดิมคือ พระราชวังพญาไท สรัางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับพักร้อน ต่อมารัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้รื้อถอน และสร้างหมู่พระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ ถูกดัดแปลงใช้เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง ในสมัยรัชกาลที่ 7 และได้แปรสภาพเป็นโรงพยาบาลในปัจจุบัน

วังสวนผักกาด
กระทรวงกลาโหม
สะพานเจริญรัช 31
ศาลาเฉลิมกรุง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สะพานอุบลรัตน์
ราชอุทยานสราญรมย์
ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
วัดยานนาวา
ท่าชัางวังหลัง
วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com