ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

สถาปัตยกรรม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วัดยานนาวา

เจดีย์มีลักษณะของฐานเป็นรูปเรือสำเภา รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จัก เพราะทรงตระหนักว่า เรือสำเภาจะต้องหายไปจากท้องทะเล หลังยุคของพระองค์ไม่นาน

วังสวนผักกาด
กระทรวงกลาโหม
สะพานเจริญรัช 31
ศาลาเฉลิมกรุง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สะพานอุบลรัตน์
ราชอุทยานสราญรมย์
ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
วัดยานนาวา
ท่าชัางวังหลัง
วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย