ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สมบัติผู้ดี

เจ้าพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
เรียบเรียง พ.ศ. 2455

บทที่1 ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรียบร้อย

- กายจริยา
1) ย่อมไม่ใช้กิริยาอันข้ามกรายบุคคล
2) ย่อมไม่อาจเอื้อมในที่ต่ำสูง
3) ย่อมไม่ล่วงเกินถูกต้องผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่หยอกกันฐานเพื่อน
4) ย่อมไม่เสียดสี กระทบกระทั่งกายบุคคล
5) ย่อมไม่ลุกนั่งเดินเหินพรวดพราด โดนผู้คนหรือสิ่งของแตกหักเสีย
6) ย่อมไม่ส่งของให้ผู้อื่น ด้วยกิริยาอันเสือกไสผลักโยน
7) ย่อมไม่ผ่านหน้าหรือบังตาผู้อื่น เมื่อเขาดูสิ่งใดอยู่ เว้นแต่เป็นที่เฉพาะ
8) ย่อมไม่เอิกอึง เมื่อเวลาผู้อื่นทำกิจ
9) ย่อมไม่อื้ออึง ในเวลาประชุมสดับตรับฟัง
10) ย่อมไม่แสดงกิริยาตึงตัง หรือพูดจาอึกทึกในบ้านแขก

- วจีจริยา
1) ย่อมไม่สอดสวนวาจาหรือแย่งชิงพูด
2) ย่อมไม่พูดด้วยเสียงอันดังเหลือเกิน
3) ย่อมไม่ใช้เสียงตวาด หรือพูดจากระโชกกระชาก
4) ย่อมไม่ใช้วาจาอันหักหาญดึงดัน
5) ย่อมไม่ใช้ถ้อยคำอันหยาบคาย

- มโนจริยา
1) ย่อมไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านกำเริบหยิ่งโยโส
2) ย่อมไม่บันดาลโทสะให้เสียกิริยา

บทที่1 ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรียบร้อย
บทที่ 2 ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก
บทที่ 3 ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคารวะ
บทที่ 4 ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
บทที่ 5 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า
บทที่ 6 ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี
บทที่ 7 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี
บทที่ 8 ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว
บทที่ 9 ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง
บทที่ 10 ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย