ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สมบัติผู้ดี

เจ้าพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
เรียบเรียง พ.ศ. 2455

บทที่ 2 ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก

- กายจริยา
1) ย่อมใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอันสะอาด และแต่งโดยเรียบร้อยเสมอ
2) ย่อมไม่แต่งตัวในที่แจ้ง
3) ย่อมไม่จิ้มควักล้วงแคะ แกะเการ่างกายในที่ประชุมชน
4) ย่อมไม่กระทำการ ที่ควรจะทำในที่ลับในที่แจ้ง
5) ย่อมไม่หาวเรอ ให้ปรากฏในที่ประชุมชน
6) ย่อมไม่จามด้วยเสียงอันดัง และโดยไม่ป้องกำบัง
7) ย่อมไม่บ้วนขากด้วยเสียงอันดัง หรือให้เปรอะเปื้อน ให้เป็นที่รังเกียจ
8) ย่อมไม่ลุกลนเลอะเทอะ มูมมามในการบริโภค
9) ย่อมไม่ถูกต้อง หรือหยิบยื่นสิ่งของ ที่ผู้อื่นจะบริโภคด้วยมือตน
10) ย่อมไม่ล่วงล้ำ ข้ามหยิบ ของบริโภคผ่านหน้าผู้อื่น ซึ่งควรขอโทษ และขอให้เขาส่งให้
11) ย่อมไม่ละลาบละล้วง เอาของผู้อื่นมาใช้ในการบริโภค เช่น ถ้วยน้ำ และผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
12) ย่อมไม่เอาเครื่องใช้ของตน เช่น ช้อนส้อมไปล้วงตัก สิ่งบริโภคซึ่งเป็นของกลาง
13) ย่อมระวัง ไม่พูดจาตรงหน้าผู้อื่น ให้ใกล้ชิดเหลือเกิน

- วจีจริยา
1) ย่อมไม่กล่าวถึงสิ่งโสโครก พึงรังเกียจในท่ามกลางประชุมชน
2) ย่อมไม่กล่าวถึงสิ่งควรปิดบัง ในท่ามกลางประชุมชน

- มโนจริยา
1) ย่อมพึงใจที่จะรักษาความสะอาด

» บทที่ 1 ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรียบร้อย

» บทที่ 2 ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก

» บทที่ 3 ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคารวะ

» บทที่ 4 ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก

» บทที่ 5 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า

» บทที่ 6 ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี

» บทที่ 7 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี

» บทที่ 8 ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว

» บทที่ 9 ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง

» บทที่ 10 ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย