ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สมบัติผู้ดี

เจ้าพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
เรียบเรียง พ.ศ. 2455

บทที่ 5 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า

- กายจริยา
1) ย่อมมีกิริยาอันผึ่งผายองอาจ
2) จะยืนนั่ง ย่อมอยู่ในลำดับอันสมควร ไม่เป็นผู้แอบหลังคน หรือหลีกเข้ามุม
3) ย่อมไม่เป็นผู้สะทก สะท้าน งกเงิ่น หยุดๆ ยั้งๆ

- วจีจริยา
1) ย่อมพูดจาฉะฉานชัดถ้อยความ ไม่อุบอิบอ้อมแอ้ม

- มโนจริยา
1) ย่อมมีความรู้จักงาม รู้จักดี
2) ย่อมมีอัชฌาสัยอันกว้างขวาง เข้าไหนเข้าได้
3) ย่อมมีอัชฌาสัยเป็นนักเลง ใครจะพูดหรือเล่นอันใด ก็เข้าใจและต่อติด
4) ย่อมมีความเข้าใจว่องไว ไหวพริบรู้ทันถึงการณ์
5) ย่อมมีใจอันองอาจกล้าหาญ     

บทที่1 ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรียบร้อย
บทที่ 2 ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก
บทที่ 3 ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคารวะ
บทที่ 4 ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
บทที่ 5 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า
บทที่ 6 ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี
บทที่ 7 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี
บทที่ 8 ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว
บทที่ 9 ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง
บทที่ 10 ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย