ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สมบัติผู้ดี

เจ้าพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
เรียบเรียง พ.ศ. 2455

บทที่ 10 ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว

- กายจริยา
1) ย่อมไม่เป็นพาลเที่ยวเกะกะระรั้ว และกระทำร้ายคน
2) ย่อมไม่ข่มเหงผู้อ่อนกว่า เช่น เด็ก หรือผู้หญิง
3) ย่อมไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เจ็บอาย เพื่อความสนุกยินดีของตน
4) ย่อมไม่หาประโยชน์ ด้วยอาการที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
5) ย่อมไม่เสพสุราจนถึงเมา และติด
6) ย่อมไม่มั่วสุมกับสิ่งอันเลวทราม เช่น กัญชา ยาฝิ่น
7) ย่อมไม่หมกมุ่นในการพนัน เพื่อจะปรารถนาทรัพย์
8) ย่อมไม่ถือเอาเป็นของตน ในสิ่งที่เจ้าของไม่อนุญาตให้
9) ย่อมไม่พึงใจ ในหญิงที่มีเจ้าของหวงแหน

- วจีจริยา
1) ย่อมไม่เป็นพาลพอใจทะเลาะวิวาท
2) ย่อมไม่พอใจนินทาว่าร้ายกัน และกัน
3) ย่อมไม่พอใจพูดส่อเสียด ยุยง
4) ย่อมไม่เป็นผู้สอพอ ประจบประแจง
5) ย่อมไม่แช่งชักให้ร้ายผู้ใด

- มโนจริยา
1) ย่อมไม่ปองร้ายผู้อื่น
2) ย่อมไม่คิดทำร้ายผู้อื่น เพื่อประโยชน์ตน
3) ย่อมมีความเหนี่ยวรั้งใจตนเอง
4) ย่อมเป็นผู้มีความละอายแก่บาป 

บทที่1 ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรียบร้อย
บทที่ 2 ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก
บทที่ 3 ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคารวะ
บทที่ 4 ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
บทที่ 5 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า
บทที่ 6 ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี
บทที่ 7 ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี
บทที่ 8 ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว
บทที่ 9 ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง
บทที่ 10 ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย