Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท หรือชโยทิศ หมายถึงศาสตร์แห่งแสงสว่างซึ่งปราชญ์ชาวอินเดียคิดค้นขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อน เพื่อเป็นเครื่องมือให้มนุษย์ใช้ค้นหา "ทิศทางและแสงสว่างในใจ" โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทและโหราศาสตร์ของชาวตะวันตกต่างได้รับอิทธิพลจากดาวเคราะห์ แต่โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทจะให้ความสำคัญกับความสอดคล้องระหว่างร่างกายและความต้องการทางจิตใจมากกว่า

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทแบ่งเป็น 27 ราศี หรือที่เรียกว่านักษัตร แต่ละราศีจะมีลักษณะนิสัย ธาตุประจำตัว และเป้าหมายในชีวิต รวมทั้งสัญลักษณ์ประจำราศีและพลังขับเคลื่อนทางเพศ ดังนั้นจึงสามารถนำศาสตร์นี้ไปประยุกต์ใช้กับทุกแง่มุมของชีวิต ตั้งแต่มองหาเนื้อคู่ ไปจนถึงตั้งชื่อแมว ข้อแตกต่างอีกอย่างระหว่างโหราศาสตร์ตะวันตกและโหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทนี้ก็คือ โหราศาสตร์ตะวันตกจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ ขณะที่โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทนี้คำนึงถึงอิทธิพลระหว่างดาวเคราะห์และดวงดาวเป็นหลัก

อยากรู้ว่าอยู่ราศีใด ให้ดูวันเดือนปีเกิดของตัวเองว่าอยู่ตรงกับราศีใดเท่านั้น ก็จะสามารถไขความลับได้ โดยอ่านบทวิเคราะห์ที่ตามมา หากต้องการศึกษาให้ละเอียดกว่านี้ ก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือชื่อ Vedic Astrology ของ Komilla Sutton

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com