วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อะตอม

กัมมันตภาพรังสี

นิวเคลียสของอะตอมบางชนิดมีกัมมันตภาพรีงสี หมายความว่าอะตอมไม่เสถียร และจะสลายในเวลาต่อไป ธาตุส่วนใหญ่ที่มีรูปที่ไม่เสถียรเรียกว่า ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี ขณะที่ธาตุสลายตัวจะแผ่รังสีสามชนิดคือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา รังสีแกมมา และการแผ่รังสีอาจเป็นอันตรายได้

รังสีแอลฟา เป็นลำแสงของอนุภาคที่มีประจุบวก ซึ่งประกอบด้วย 2 โปรตอน และ 2 นิวตรอน รังสีเบตา เป็นลำแสงของอิเล็กตรอน ส่วนรังสีแกมมาเป็นคลื่นแม้เหล็กไฟฟ้าที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงสุดในการแผ่รังสี

ขณะที่นิวเคลียสของไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีสลายตัว จำนวนอนุภาคของมันที่มีอยู่จะลดลง และกลายเป็นธาตุต่างชนิด กระบวนการดำเนินต่อเนื่อง จนในที่สุดจะได้นิวเคลียสที่เสถียร ลำดับเช่นนี้เรียกว่า อนุกรมของการสลายตัว

 

ครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี
เวลาที่ใช้ไปครึ่งหนึ่งของนิวเคลียส ของสารกัมมันตภาพรังสี ในการสลายตัวเรียกว่า ครึ่งชีวิตของสารนั้น ในแต่ละช่วงของครึ่งชีวิต สารกัมมันตภาพรังสี จะสลายตัวครั้งแรกครึ่งหนึ่ง และอีกหนึ่งในสี่ และต่อๆไป ครึ่งชีวิตของสารกัมมันตภาพรังสีแต่ละชนิดนั้นต่างกัน

ไอโซโทป
ยูเรเนียม  -238
คาร์บอน -14
โคบอลต์ -60
เรดอน -222
อูนนิลควอเดียม-105

ครึ่งชีวิต
4500 ล้านปี
5570 ปี
5.3 ปี
4 วัน
32 วินาที

ชนิดการสลาย
แอลฟา
เบตา
แกมมา
เบตา
แกมมา

  • แม้ว่าการแผ่รังสีเป็นอันตราย แต่ก็ยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์ คือใช้ฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือ และใช้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้
  • แอนโทนี เฮนรี เบกเคอเรล นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ได้ค้นพบกัมมันตภาพรังสี เมื่อ ปี ค.ศ. 1896

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย