วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อะตอม

อะตอมเป็นพลังงานไฟฟ้าเล็กๆ พลังงานนี้มาจากแรงที่ยึดอนุภาคที่ศูนย์กลาง หรือนิวเคลียสอขงอะตอม เมื่อนิวเคลียสของอะตอมแตกออก (ฟิสชัน) หรือเมื่อนิวเคลียส 2 ตัวมารวมกัน (ฟิวชั่น) จะปล่อยพลังงานนิวเคลียร์มหาศาลออกมา เครื่องปฎิกรณ์ปรมณูใช้พลังงานนี้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ฟิสชัน เกิดขึ้นในไอโซโทปของ ไลหะหนักบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และ พลูโตเนียม เมื่อยิงนิวตรอนไปที่นิวเคลียส มันจะแตกออก ให้ความร้อนและนิวตรอนเพิ่มขึ้น นิวตรอนจะชนนิวเคลียสอื่นๆ ทำให้เกิดปฎิกิริยาลูกโว่ของฟิสชัน

ในใจกลางเครื่องปฎิกรณ์ฟิสชัน เมื่อแท่งเชื้อเพลิง ยูเรเนียม -235 ถูกยิงด้วยนิวตรอน จะเกิดปฎิกิริยาลูกโว่ และมีความร้อนออกมา เครื่องหมุนน้ำเย็น จะนำความร้อนที่เกิดไปยังเปลี่ยนความร้อน เพื่อใช้ผลิตไอน้ำส่งกำลัง ให้กำเนิดไฟฟ้า

 

ฟิวชันเกิดขึ้นกับ ไอโซโทปเท่านั้น เช่น ไฮโดรเจน ที่อุณหภูมิสูง นิวเคลียสของไฮโดรเจนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และชนกันและกัน มีนิวเคลียสของฮีเลียมเกิดขึ้น และมีความร้อน และนิวตรอนจะปล่อยออกมา

เครื่องปฎิกรณ์ฟิวชัน ที่ใช้การได้ ยังไม่ได้สร้างขึ้น เครื่องปฎิกรณ์ทดลอง "โทกาเมค" มีหลอดทดลองกลม หรือ "โทรัส" ฟิวชันเกิดขึ้นในหลอดทดลอง เมื่อเผาพลาสมาไฮโดรเจนที่อุณหภูมิสูงมาก แม่เหล็กไฟฟ้ากำลังแรง จะเป็นที่กักพลาสมา

  • เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องแรกของโลก สร้างในสหรัฐอเมริกา โดยนักฟิสิกส์ ชือ เอนริโก เฟอร์มิ เมื่อ ค.ศ. 1942
  • นิวเคลียร์ฟิวชันเกิดในใจกลางดวงอาทิตย์ และดวงกษ์ดวงอื่นๆ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ