วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อะตอม

อะตอมเป็นพลังงานไฟฟ้าเล็กๆ พลังงานนี้มาจากแรงที่ยึดอนุภาคที่ศูนย์กลาง หรือนิวเคลียสอขงอะตอม เมื่อนิวเคลียสของอะตอมแตกออก (ฟิสชัน) หรือเมื่อนิวเคลียส 2 ตัวมารวมกัน (ฟิวชั่น) จะปล่อยพลังงานนิวเคลียร์มหาศาลออกมา เครื่องปฎิกรณ์ปรมณูใช้พลังงานนี้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ฟิสชัน เกิดขึ้นในไอโซโทปของ ไลหะหนักบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และ พลูโตเนียม เมื่อยิงนิวตรอนไปที่นิวเคลียส มันจะแตกออก ให้ความร้อนและนิวตรอนเพิ่มขึ้น นิวตรอนจะชนนิวเคลียสอื่นๆ ทำให้เกิดปฎิกิริยาลูกโว่ของฟิสชัน

ในใจกลางเครื่องปฎิกรณ์ฟิสชัน เมื่อแท่งเชื้อเพลิง ยูเรเนียม -235 ถูกยิงด้วยนิวตรอน จะเกิดปฎิกิริยาลูกโว่ และมีความร้อนออกมา เครื่องหมุนน้ำเย็น จะนำความร้อนที่เกิดไปยังเปลี่ยนความร้อน เพื่อใช้ผลิตไอน้ำส่งกำลัง ให้กำเนิดไฟฟ้า

 

ฟิวชันเกิดขึ้นกับ ไอโซโทปเท่านั้น เช่น ไฮโดรเจน ที่อุณหภูมิสูง นิวเคลียสของไฮโดรเจนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และชนกันและกัน มีนิวเคลียสของฮีเลียมเกิดขึ้น และมีความร้อน และนิวตรอนจะปล่อยออกมา

เครื่องปฎิกรณ์ฟิวชัน ที่ใช้การได้ ยังไม่ได้สร้างขึ้น เครื่องปฎิกรณ์ทดลอง "โทกาเมค" มีหลอดทดลองกลม หรือ "โทรัส" ฟิวชันเกิดขึ้นในหลอดทดลอง เมื่อเผาพลาสมาไฮโดรเจนที่อุณหภูมิสูงมาก แม่เหล็กไฟฟ้ากำลังแรง จะเป็นที่กักพลาสมา

  • เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องแรกของโลก สร้างในสหรัฐอเมริกา โดยนักฟิสิกส์ ชือ เอนริโก เฟอร์มิ เมื่อ ค.ศ. 1942
  • นิวเคลียร์ฟิวชันเกิดในใจกลางดวงอาทิตย์ และดวงกษ์ดวงอื่นๆ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย