Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อะตอม

อะตอมเป็นพลังงานไฟฟ้าเล็กๆ พลังงานนี้มาจากแรงที่ยึดอนุภาคที่ศูนย์กลาง หรือนิวเคลียสอขงอะตอม เมื่อนิวเคลียสของอะตอมแตกออก (ฟิสชัน) หรือเมื่อนิวเคลียส 2 ตัวมารวมกัน (ฟิวชั่น) จะปล่อยพลังงานนิวเคลียร์มหาศาลออกมา เครื่องปฎิกรณ์ปรมณูใช้พลังงานนี้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ฟิสชัน เกิดขึ้นในไอโซโทปของ ไลหะหนักบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และ พลูโตเนียม เมื่อยิงนิวตรอนไปที่นิวเคลียส มันจะแตกออก ให้ความร้อนและนิวตรอนเพิ่มขึ้น นิวตรอนจะชนนิวเคลียสอื่นๆ ทำให้เกิดปฎิกิริยาลูกโว่ของฟิสชัน

ในใจกลางเครื่องปฎิกรณ์ฟิสชัน เมื่อแท่งเชื้อเพลิง ยูเรเนียม -235 ถูกยิงด้วยนิวตรอน จะเกิดปฎิกิริยาลูกโว่ และมีความร้อนออกมา เครื่องหมุนน้ำเย็น จะนำความร้อนที่เกิดไปยังเปลี่ยนความร้อน เพื่อใช้ผลิตไอน้ำส่งกำลัง ให้กำเนิดไฟฟ้า

 

ฟิวชันเกิดขึ้นกับ ไอโซโทปเท่านั้น เช่น ไฮโดรเจน ที่อุณหภูมิสูง นิวเคลียสของไฮโดรเจนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และชนกันและกัน มีนิวเคลียสของฮีเลียมเกิดขึ้น และมีความร้อน และนิวตรอนจะปล่อยออกมา

เครื่องปฎิกรณ์ฟิวชัน ที่ใช้การได้ ยังไม่ได้สร้างขึ้น เครื่องปฎิกรณ์ทดลอง "โทกาเมค" มีหลอดทดลองกลม หรือ "โทรัส" ฟิวชันเกิดขึ้นในหลอดทดลอง เมื่อเผาพลาสมาไฮโดรเจนที่อุณหภูมิสูงมาก แม่เหล็กไฟฟ้ากำลังแรง จะเป็นที่กักพลาสมา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com