วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อะตอม

สสารประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า อะตอม เนื่องจากอะตอมส่วนมากมีโครงสร้างที่เสถียร อะตอมจึงเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งในจักรวาล และมีอะตอมมากกว่า 100 ชนิด ที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม

โครงสร้างอะตอม
ตรงกลางหรือนิวเคลียสของอะตอมมี โปรตอน ซึ่งมีประจุบวก และนิวตรนอ ซึ่งไม่มีประจุ อนุภาคที่มีประจุลบเรียกว่า อิเล็กตรอน ซึ่งจะโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียส ในแต่ละชั้นหรือเซลล์

เลขนิวคลีออน
จำนวนโปรตอน และนิวตรอนทั้งหมดในนิวเคลียส คือ เลขนิวคลีออนของอะตอม อะตอมสามัญที่สุดของคาร์บอน มี 6 โปรตอน และ 6 นิวตรอน จึงเรียกว่า คาร์บอน -12

 

ไอโซโทป
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน ประกอบด้วยจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่ธาตุบางชนิดอาจจะมีจำนวนนิวตรอนต่างกัน เรียกธาตุนั้นว่า ไอโซโทป ไอโซโทปคาร์บอน -14 มีนิวตรอนมากกว่า ไอโซโทปของ คาร์บอน -12 อยู่ 2 นิวตรอน

ควาร์ก
นิวตรอน และโปรตอน ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าเรียกว่า ควาร์ก ซึ่งเกาะติดกันเป็นอนุภาคเล็กๆ ที่เรียกว่า กลูออน "ดาวน์" ควาร์ก มีประจุหนึ่งในสามของประจุลบ และ "อัป"ควาร์ก มีประจุลบ สองในสามของปนะจุบวก

                     นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอนุภาคใหม่ๆ โดยการยิงอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมด้วยความเร็วสูง การชนกันทำให้เกิดอนุภาคใหม่ในช่วงสั้นๆ ซึ่งสามารถบันทึกการเคลื่อนไหวของมันได้โดยคอมพิวเตอร์

- โปรตอน และนิวตรอนหนักเป็น 1836 เท่าของอิเล็กตรอน
- นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมต่างๆ มากกว่า 200 ชนิดแล้ว
- ในผงฝุ่นจะมีจำนวนอะตอม ถึงล่านล้านอะตอม

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ