ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บ้านเชียง

ส่วนภาชนะดินเผาที่เขียนลายด้วยสีแดงนั้น เป็นวัตถุโบราณที่ ค่อนข้างจะมีลักษณะเด่นมาก เพราะเพิ่งจะมีการค้นพบเป็นครั้งแรก จึงได้มีการส่งเศษภาชนะดินเผาบางส่วน ไปหา อายุ ที่มหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากผลการตรวจหาอายุในครั้งนั้น ปรากฎว่า เศษภาชนะดินเผาที่ส่งไปนั้น มีอายุอยู่ระหว่าง 7000-5000 ปีมาแล้ว ต่อมาได้มีการส่งเศษภาชนะดินเผาเขียนสีของบ้านเชียงไปหาอายุอีกที่ มหาวิทยาลัยนารา ประเทศญี่ปุ่น ได้รับผลการตรวจสอบว่ามีอายุ ประมาณ 6400 ปีมาแล้ว
                      และได้มีการค้นคว้า และวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกในเวลาต่อมา จึงได้ทราบว่า ภาชนะดินเผาลาย เขียนสีแดง ที่ขุดพบที่บ้านเชียงนั้น มิได้มีอายุเก่าแก่ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น แต่มีอายุเพียงราว 2200-1800 ปี มาแล้ว เท่านั้นเอง


                                 ข่าวคราวการขุดพบโบราณวัตถุที่บ้านเชียง เป็นที่สนใจในหมู่นักสะสมของเก่าและพ่อค้าวัตถุ โบราณ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการลักลอบขุดค้นหาโบราณวัตถุขึ้นมากมาย ทั้งที่ บ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วัตถุโบราณนานาชนิด รวมทั้ง ภาชนะดินเผาและเครื่องสำริด ได้ถูกราษฎร์ขุดขึ้นมาขายให้กับนักสะสมของเก่า แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญนับร้อยแห่งถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของขาวบ้าน เพียงเพื่อ สนองความต้องการของพวกบรรดาพ่อค้าและนักสะสมของเก่า โดยไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์และการค้นคว้าทาง โบราณคดีเลยแม้แต่น้อย
                            ในปีพ.ศ. 2515 กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีขึ้นอีกครั้งที่ บ้านเชียง โดยทำการขุดค้นที่บริเวณวัดศรีโพธิ์ ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้ ประชาชนผู้สนใจเข้าใจศึกษาหาความรู้ได้ และจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงทั้งสองครั้งนั้น พอสรุปได้ว่า หลักฐานที่พบทั้งหมด น่าจะเป็นร่องรอยของผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยได้แบ่งออกเป็น 3 สมัยคือ สมัยหิน ใหม่ สมัยสำริด และสมัยเหล็ก
                            ระหว่างปี พ.ศ. 2517-2518 กรมศลิปากร และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ทำการขุดค้นและวิจัยแบบสหวิทยา ที่บ้านเชียงอย่างละเอียดและต่อเนื่องถึง 2 ปี โดยได้รวมเอา นักวิชาการจากหลายสาขามาศึกษาและวิจัยร่วมกัน เช่น นักปฐพีวิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์ รวมทั้งนัก ศึกษาฝึกงานโบราณคดี จากประเทศต่างๆ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา เวียตนาม ฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา

 baanchiang02.jpg (14259 bytes)

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย