ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บ้านเชียง

" บ้านเชียง เศษซากชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ร่องรอยทางวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีบนผืนแผ่นดินไทย ที่หลงเหลือจากการปล้นอดีต "

                       จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในลาว เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2360 ในรัชสมัย พระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวลาวพวนกลุ่มหนึ่งจากแขวงเชียงของ ได้พากันอพยพหลบลี้หนีภัยข้ามมาทางฝั่ง ตรงข้ามแม่น้ำโขง (ปัจุบันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของไทย) เมื่อถึงตรงบริเวณที่เรียกว่า ป่าดงแพง ชาวลาวกลุ่มนี้จึงได้ เข้าถากถางป่า สร้างบ้านเรือนขึ้น และเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า "บ้านเชียง"
                    ประมาณปี พ.ศ. 2500 เริ่มมีชาวบ้านบางคนให้ความสนใจ กับเศษภาชนะดินเผาเขียนลายสีแดง ซึ่ง มักจะพบเห็นอยู่เสมอๆ เวลาที่ขุดดินในหมู่บ้าน ต่อมาหน่วยงานของกรมศิลปากรที่7 ได้เข้าไปสำรวจบ้านเชียงและ ได้รับมอบโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งจากชาวบ้าน แต่ก็ยังมิได้มีการค้นคว้าทางโบารณคดีใดๆ เกิดขึ้น

จนปี พ.ศ. 2509 นักศึกษาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ลูกชายเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยใน ขณะนั้น ได้เดินทางเข้ามาศึกษาเรื่องราวของบ้านเชียง และได้เก็บเอาเศษภาชนะดินเผาบางส่วน นำไปมอบให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นว่า เศษภาชนะดินเผาเหล่านั้น น่าจะเป็นของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคโลหะ
                       ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดี ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเชียงในปีต่อมา และได้พบหลักฐานทางโบราณ คดีจำนวนมาก ซึ่งนอกจากภาชนะดินเผาชนิดเขียนลายสีแดงและลายอื่นๆแล้ว ยังได้พบโครงกระดูกทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และโบราณวัตถุที่ทำด้วยหิน สำริด และเหล็ก อีกด้วย

baanchiang01.jpg (34940 bytes)

| หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ