ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

ทรงสุบินนิมิต

ในวันที่พระโพธิสัตว์ทรงถือปฎิสนธินั้น พระนางสิริมหามายาอัครมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะ ทรงสุบินว่ามีช้างเผือกนำดอกบัวขาว จากภูเขาเงินภูเขาทอง มากระทำทักษิณาวรรตเวียนขวา รอบพระแท่นบรรทม 3 รอบ แล้วเข้าสู่พระอุทรทางเบื้องขวา ตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เริ่มทรงครรภ์

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย