ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

ตัดพระเมาลี

เมื่อเสด็จถึงริมฝั่งอโนมานที เจ้าชายสิทธํตถะทรงเปลื่องเครื่องทรงออก และตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์แก้ว แล้วทรงรับเครื่องสมณบริขาร ที่ทวยเทพนำมาถวาย ครองเพศเป็นบรรพชิต ขณะนั้นทรงพระชนมายุได้ 29 พรรษา นับเป็นเวลาก่อนพุทธศักราช 51 ปี

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย