ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

ทรงผจญมาร

พญามารได้ยกทัพมารมุ่งผจญข่มขู่ พระโพธิสัตว์เพื่อมิให้พระองค์ตรัสรู้ แต่ด้วยบุญบารมีทำให้พระแม่ธรณีปรากฎกายขึ้น บิดมวยผมเกิดน้ำท่วมใหญ่ พัดพากองทัพมารแตกพ่ายไป ครั้นรุ่งอรุณพระโพธิสัตว์ก็ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย