ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

เสด็จลงจากดาวดึงส์

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษา และโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วในวันเพ็ญเดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา พระองค์ก็เสด็จลงมาจากดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสะ โดยเสด็จลงทางบันไดแก้ว ขนาบด้วยบันไดเงินและบันไดทอง มีเหล่าทวยเทพพากันมาส่งเสด็จ

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย