ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

หลังจากที่จัดการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ สัณฐาคารศาลา เหล่ากษัตริย์ 7 นครต่างยกทัพมาเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ จนเกิดกรณีวิวาท โทณพราหมณ์จึงอาสาเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ให้เป็นที่เรียบร้อย

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย