ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ที่สุดในโลกของคัมภีร์ไบเบิล

ต้นฉบับของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม ส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาฮีบรู มีบางส่วนเท่านั้นที่เขียนด้วยภาษาอารามิก ส่วนต้นฉบับภาคพันธสัญญใหม่นั้น เขียนด้วยภาษากรีก

จากสถิติที่สุดในโลก ที่รวบรวมโดยหนังสือ กินเนส คัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก ประมาณกันว่ามียอดขายในระหว่างปีค.ศ. 1815-1975 ถึง 2500 ล้านเล่ม

       คัมภีร์ไบเบิล นอกจากเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกแล้ว ยังถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกอีกด้วย จากสถิติในปี ค.ศ. 1993 คัมภีร์ไบเบิลฉบับเต็ม ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ 337 ภาษา ส่วนการแปลบางส่วนแบบไม่เต็มนั้นมากถึง 2062 ภาษา ภาษาเหล่านี้ยังรวมถึงภาษาพื้นเมือง และเผ่าต่างๆ ส่สนใหญ่เป็นผลงานของพวกมิชชินนารี ที่ออกไปเผยแพร่ความเชื่อทั่วโลก

       และนอกจากคัมภีร์ไบเบิล จะได้รับตำแหน่งหนังสือขายดีที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นหนังสือที่ขายช้าที่สุดในโลกอีกด้วย โดยคำภีร์ไบเบิลภาดพันธสัญญาใหม่ ฉบับแปลโดย เดวิด วิล กินส์ จากภาษาคอปติก เป็นภาษาละติน จุดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด ในปี ค.ศ. 1716 ด้วยยอดพิมพ์ 500 เล่ม และวางขายอยู่นานถึง 191 ปี จึงขายหมด

       มภีร์ไบเบิล ฉบับที่พิมพ์เก่าแก่ที่สุด จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ในปี ค.ศ. 1591

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย