ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >> ยอดมนุษย์ >>

จิตรกร ประติมากรรม

บอตติเชลลิ(Botticelli)
ลีโอนาร์โด ดา วินชี(Leonardo da Vinci)
ดูเรอร์(Albrecht Durer)
ทิเชียน(Titian Vecelli)
ไมเคิลแอนเจโล(Michaelangelo)
ราฟาเอล(Raphael)
เบรอเกล(Pieter Brueghel)
เอล เกรโก(EI Greco)
เรมบรานดต์(Rembrandt van Rijn)
โกยา(Goya)
เทอร์เนอร์(Joseph Mallord William Turner)
เซซาน(Paul Cezanne)
แวนโก๊ะ(Vincent Van Gogh)
มาติส(Henri Matisse)
ปีคาสโซ(Pablo Ruiz Picasso)
โรแดง(Francois Auguste Rodin)
เฮนรี่ มัวร์(Henry Moore)

เทอร์เนอร์
(Joseph Mallord William Turner)

               โจเซฟ มาลลอร์ด วิลเลี่ยม เทอร์เนอร์ เป็นบุตรชายช่างตัดผมชาวลอนดอน แม้เมื่อเป็นเด็กอยู่ก็เห็นชัดว่าเขาจะ ต้องกลายเป็นศิลปินแน่นอน งานแรกๆของเทอร์เนอร์ ได้รับอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงจากศิลปินอื่นๆ เช่น โคลด ชาวฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อเขาอายุเข้าวัยห้าสิบ เทอร์เนอร์ก็ได้เริ่มพยายามเขียนผลกระทบของแสงและอากาศ เขาหลงใหลการเขียนฉากทะเล เป็นพิเศษ เพื่อจะค้นให้ได้ว่าทะเลนั้นเหมือนอะไร

               ครั้งหนึ่งเขาผูกตัวเองไว้กับเสาเรือในขณะที่มีพายุ เธอะ ไฟติง เทเมแรร์ (เรือเก่า) คือ ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน ดีที่สุดของเขาภาพหนึ่ง ภาพในระยะหลังๆของเขา บางภาพเกือบจะเป็นนามธรรมโดยสิ้นเชิง ภาพเหล่านี้ไม่มีอะไรที่เรารู้จักคุ้นเคยเลย .

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย