ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >> ยอดมนุษย์ >>

จิตรกร ประติมากรรม

บอตติเชลลิ(Botticelli)
ลีโอนาร์โด ดา วินชี(Leonardo da Vinci)
ดูเรอร์(Albrecht Durer)
ทิเชียน(Titian Vecelli)
ไมเคิลแอนเจโล(Michaelangelo)
ราฟาเอล(Raphael)
เบรอเกล(Pieter Brueghel)
เอล เกรโก(EI Greco)
เรมบรานดต์(Rembrandt van Rijn)
โกยา(Goya)
เทอร์เนอร์(Joseph Mallord William Turner)
เซซาน(Paul Cezanne)
แวนโก๊ะ(Vincent Van Gogh)
มาติส(Henri Matisse)
ปีคาสโซ(Pablo Ruiz Picasso)
โรแดง(Francois Auguste Rodin)
เฮนรี่ มัวร์(Henry Moore)

มาติส(Henri Matisse)

            อองรี มาตีส หรือ เฮนรี่ มาตีส เป็นจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศสในศตวรรษนี้ เริ่มแรกเขาตั้งใจเรียน กฎหมาย เมื่ออายุ 20 ปี ขณะพักฟื้นจากการเจ็บป่วย เขาได้ตัดสินใจที่จะเป็นจิตรกร มาตีสยกย่องงานของพวกอิมเพรสชั่นนิสต์ อย่างมาก แต่ก็ไดรับอิทธิพลจากพวกโพสต์อิมเพรสชั่นนิสต์ด้วยเหมือนกัน รวมทั้งเซซานด้วย เขาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มจิตรกร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม เลส์โฟ หรือสัตว์ป่า เนื่องจากแบบแผนของคนพวกนี้เป็นที่รู้สึกกันในขณะนั้นว่าหยาบกระด้าง

                  มาตีสเดินทาง ท่องเที่ยวไปรอบโลกหลายปี และในป๊ ค.ศ. 1917 เขาก็ได้ตั้งหลักแหล่งในทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เขาได้ออกแบบวิหารให้คณะ แม่ชี โดมินิกัน ที่แวนซ์ และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1951 เขายังได้เขียนภาพฝาฝนังขนาดใหญ่ เต็มกำแพงวิหารนั้นด้วย.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย