ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >> ยอดมนุษย์ >>

จิตรกร ประติมากรรม

บอตติเชลลิ(Botticelli)
ลีโอนาร์โด ดา วินชี(Leonardo da Vinci)
ดูเรอร์(Albrecht Durer)
ทิเชียน(Titian Vecelli)
ไมเคิลแอนเจโล(Michaelangelo)
ราฟาเอล(Raphael)
เบรอเกล(Pieter Brueghel)
เอล เกรโก(EI Greco)
เรมบรานดต์(Rembrandt van Rijn)
โกยา(Goya)
เทอร์เนอร์(Joseph Mallord William Turner)
เซซาน(Paul Cezanne)
แวนโก๊ะ(Vincent Van Gogh)
มาติส(Henri Matisse)
ปีคาสโซ(Pablo Ruiz Picasso)
โรแดง(Francois Auguste Rodin)
เฮนรี่ มัวร์(Henry Moore)

ปีคาสโซ(Pablo Ruiz Picasso)

pregas.gif (27271 bytes)

         ปาโบล รูอีซ ปีคาสโซ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยใหม่ เขาเป็นประติมากร นักเขียน ภาพพิมพ์ เป็นนักออกแบบเท่าๆ กับเป็นจิตรกร เขาเป็นบุตรชายของครูสอนศิลปะชาวสเปน และได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ในปารีสในปี 1903 ปีคาสโว เขียนรูปในแบบแผนและสไตล์ต่างๆมากมาย เริ่มแรกใช้สีเข้ม ต่อมาใช้สีฟ้าและสีน้ำเงินเป็นหลัก และต่อมาก็ ใช้สีชมพู หลังจากนั้นเขาก็ยุ่งอยู่กับแบบแผนหนึ่งที่มีปริมาตร ด้วยภาพที่ประกอบด้วยชุดรูปทรงกรวยและทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์   แต่เขาก็ยังคงเขียนรูปแบบที่ใกล้กับชีวิตจริงด้วย ภาพแต่ละภาพที่เขาเขียนนั้นเขาได้เลือกแบบแผนที่เหมาะกับเนื้อหามากที่สุด

         ประมาณหลังจาก ปี ค.ศ.1925 งานของเขาได้กลายเป็นนามธรรมมากขึ้นๆ ทุกที เขามีความผูกพันกับการเขียนภาพ ความคิดและ ความรู้สึกมากกว่า การเขียนภาพเหตุการณ์และวัตถุธรรมดา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย