ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >> ยอดมนุษย์ >>

จิตรกร ประติมากรรม

บอตติเชลลิ(Botticelli)
ลีโอนาร์โด ดา วินชี(Leonardo da Vinci)
ดูเรอร์(Albrecht Durer)
ทิเชียน(Titian Vecelli)
ไมเคิลแอนเจโล(Michaelangelo)
ราฟาเอล(Raphael)
เบรอเกล(Pieter Brueghel)
เอล เกรโก(EI Greco)
เรมบรานดต์(Rembrandt van Rijn)
โกยา(Goya)
เทอร์เนอร์(Joseph Mallord William Turner)
เซซาน(Paul Cezanne)
แวนโก๊ะ(Vincent Van Gogh)
มาติส(Henri Matisse)
ปีคาสโซ(Pablo Ruiz Picasso)
โรแดง(Francois Auguste Rodin)
เฮนรี่ มัวร์(Henry Moore)

moore.gif (28239 bytes)

เฮนรี่ มัวร์(Henry Moore)

              เฮนรี มัวร์ เป็นประติมากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยของเขา เขาเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1898 เป็นบุตรของคนงานขุด ถ่านหิน ในมณฑลยอร์กเชียร์ เขาศึกษาศิลปะ และเมื่อมาลอนดอน เขาใช้เวลาเป็นครั้งละนานๆ ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักร เขาตรวจสอบรูปทรงต่างๆของก้อนหินและไม้ ตลอดจนการแกะสลักของมนุษย์ในสมัยโบราณ แบบแผนของเขาได้รับการพัฒนามาจากสิ่งต่างๆซึ่งเขาได้ศึกษามาแต่แรกเริ่ม  

             มัวร์ทำงานด้วยไม้ สัมฤทธ์ หิน และบรอนซ์ ประติมา กรรมของเขาสามารถเห็นได้โดยรอบ นั่นคือมอง ได้จากจุดที่ต่างๆกัน   ในแต่ละจุดนั้นมีบางสิ่งที่แปลกออกไปให้เห็นได้ งานของเขา มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก ประติมากรรม บางชิ้นของเขา ตั้งอยู่กลางแจ้งในกรุงลอนดอน และที่อื่นๆอีก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย