ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

ยอดมนุษย์

วิศวกร - สถาปนิก

โกรเพียส(Walter Gropius)

                           วอลเตอร์ โกรเพียส สถาปนิกผู้เป็นศิษย์ของผู้วางรากฐานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ผู้หนึ่ง คือ ปีเตอร์ เบห์เรนส์ ในปี ค.ศ.1919 โกรเพียส ได้เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยโบโฮส วิทยาลัยแห่งศิลปะปฎิบัติ และสถาปัตย์ของเยอรมัน นักศึกษา ของเขาเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร เท่าๆกับการออกแบบ

                           โกรเพียส ได้ออกแบบโรงงานเป็นหลัก แต่ยังได้รับผิดชอบในการสร้างศูนย์บัณฑิตฮาวาร์ดด้วย เขายังได้ ออกแบบวิทยาลัยหมู่บ้านอิมพิงตัน ในประเทศอังกฤษ ร่วมกับแมกซเวล ฟราย สถาปนิกชาวอังกฤษ โกรเพียสใช้คอนกรีต และ กระจกเป็นหลักในอาคารต่างๆของเขา และมักจะออกแบบให้มีฝนังกระจกสูงใหญ่ ในปี ค.ศ. โกรเพียส ได้ไปตั้งหลักแหล่ง อยู่ในสหรัฐ

» ปาลลาดโย(Andred Palladio)

» เรน(Christopher Wren)

» วัตต์(James Watt)

» โรเบิร์ต ฟุลตัน(Robert Fulton)

» สตีเวนสัน(George Stephenson)

» เดอ เลสเซปส์(Ferdinand de Lesseps)

» บรูเนล(Isambard Kingdom Brunel)

» พี่น้องตระกูลไรท์(Wilbur-Orville Wright)

» เบ็นซ์ และ ไดมเลอร์(Kerl Benz- Gottlieb Daimler)

» โกรเพียส(Walter Gropius)

» เลอ กอร์บูซิเยร์(Le Corbusier)

» แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์(Frank Lioyd Wright)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย