ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

ยอดมนุษย์

นักคิด - นักปฎิรูป

โสเครตีส(Socrates)
ลูเธอร์(Martin Luther)
แคลวิน(Jean Chauvin)
อีแรสมัส(Desiderius Erasmus)
ฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล(Florernce Nightingale)
มาร์กซ์(Karl Marx)
คานธี(Mohandus Gandhi)
ฟรอยด์(Sigmund Freud)
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง(Martin Luther King)

luter.jpg (4453 bytes)

ลูเธอร์(Martin Luther)

                    มาร์ติน ลูเธอร์ เป็นพระเยอรมัน ผู้ริเริ่มการคัดค้านทางศาสนาซึ่งเรียกว่า การปฎิรูปทางศาสนา เขาเป็นศาสตราจารย์ ในมหาวิมยาลัย วิทเทนเบิร์ก ลูเะฮร์ได้ประนามการขายการอภัยโทษแก่ประชาชนที่ทำบาป พระสันตะปาปาทรงมีสมณสาสน์ อันเกรี้ยวกราดมายังเขาถึงเรื่องที่เขาประนาม ลูเธอร์จัดการเผาสาสน์นั้นอย่างเปิดเผย ลูเธอร์ถูกบัพพาชนียกรรม ขับออก จากนิกายโรมันแคทอลิก เนื่องจากมีความสงสัยในคำสอนบางข้อ จกานั้นเขาได้เริ่มเทศนาสั่งสอนศาสนาปฎิรูป ซึ่งเป็นคริสตศาสนา ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ความคิดของเขาให้อิสระในความคิดแก่ ปัจเจกชนมากขึ้นอีกเป็นอันมาก

                    บรรดาสาวกของลูเธอร์นั้นเรียกว่า ลูเธอร์รันส์ หรือ โปรเตสแตนท์ เนื่องจากพวกเขาได้ต่อต้านการตัดสิน ว่าศรัทธา ของพวกเขาเป็นการผิดกฎบทบัญญัติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ