ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >> ยอดมนุษย์ >>

นักคิด - นักปฎิรูป

โสเครตีส(Socrates)
ลูเธอร์(Martin Luther)
แคลวิน(Jean Chauvin)
อีแรสมัส(Desiderius Erasmus)
ฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล(Florernce Nightingale)
มาร์กซ์(Karl Marx)
คานธี(Mohandus Gandhi)
ฟรอยด์(Sigmund Freud)
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง(Martin Luther King)

luter.jpg (4453 bytes)

ลูเธอร์(Martin Luther)

                    มาร์ติน ลูเธอร์ เป็นพระเยอรมัน ผู้ริเริ่มการคัดค้านทางศาสนาซึ่งเรียกว่า การปฎิรูปทางศาสนา เขาเป็นศาสตราจารย์ ในมหาวิมยาลัย วิทเทนเบิร์ก ลูเะฮร์ได้ประนามการขายการอภัยโทษแก่ประชาชนที่ทำบาป พระสันตะปาปาทรงมีสมณสาสน์ อันเกรี้ยวกราดมายังเขาถึงเรื่องที่เขาประนาม ลูเธอร์จัดการเผาสาสน์นั้นอย่างเปิดเผย ลูเธอร์ถูกบัพพาชนียกรรม ขับออก จากนิกายโรมันแคทอลิก เนื่องจากมีความสงสัยในคำสอนบางข้อ จกานั้นเขาได้เริ่มเทศนาสั่งสอนศาสนาปฎิรูป ซึ่งเป็นคริสตศาสนา ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ความคิดของเขาให้อิสระในความคิดแก่ ปัจเจกชนมากขึ้นอีกเป็นอันมาก

                    บรรดาสาวกของลูเธอร์นั้นเรียกว่า ลูเธอร์รันส์ หรือ โปรเตสแตนท์ เนื่องจากพวกเขาได้ต่อต้านการตัดสิน ว่าศรัทธา ของพวกเขาเป็นการผิดกฎบทบัญญัติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย