ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >> ยอดมนุษย์ >>

นักคิด - นักปฎิรูป

โสเครตีส(Socrates)
ลูเธอร์(Martin Luther)
แคลวิน(Jean Chauvin)
อีแรสมัส(Desiderius Erasmus)
ฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล(Florernce Nightingale)
มาร์กซ์(Karl Marx)
คานธี(Mohandus Gandhi)
ฟรอยด์(Sigmund Freud)
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง(Martin Luther King)

erasmas.jpg (5661 bytes)

อีแรสมัส (Desiderius Erasmus)

                    เดซีเดอเรียส อีแรสมัส เป็นพระชาวดัชท์ ผู้นำคนหนึ่งแห่งวงการนักปราชญ์ยุโรปในสมัยของเขา เขารักประเทศ อังกฤษมากแต่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤเลย เขาเป็นเพื่อนกับ เซอร์ โธมัส มัวร์ ผู้ซึ่งต่อมาได้ถูกตัดศีรษะ เนื่องจากปฎิเสธไม่ยอมรับ พระเจ้าเฮ็นรี่ที่ 8 เป็นประมุขของนิกาย เชิร์ช ออฟ อิงแลนด์

                   อีแรสมัส ท่องเที่ยวไแทั่วยุโรป ทำการสั่งสอน เขียนและศึกษา เขาได้ทำการโต้เถียงทางศาสนาเป็นเวลาอันยาว นานกับมาร์ติน ลูเธอร์   อีแรสมัส เป็นนักมนุษยธรรม ในวิชามนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน เขาเชื่อว่าคนเราตามธรรมดาควรมีเสรีภาพ ในการที่จะคิดทำอะไร ๆ ได้โดยอิสระ และควรที่จะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น เขาคิดว่าในขณะนั้นจำเป็นต้องปฎิรูป ในการสั่งสอนทางศาสนา งานที่สำคัญอย่างหนึ่งของเขาคือ การแปลพระคัมภีร์ฉบับใหม่ ในภาษากรีก ออกมาเป็นภาษาละติน.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย