ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

ยอดมนุษย์

นักคิด - นักปฎิรูป

โสเครตีส(Socrates)
ลูเธอร์(Martin Luther)
แคลวิน(Jean Chauvin)
อีแรสมัส(Desiderius Erasmus)
ฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล(Florernce Nightingale)
มาร์กซ์(Karl Marx)
คานธี(Mohandus Gandhi)
ฟรอยด์(Sigmund Freud)
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง(Martin Luther King)

erasmas.jpg (5661 bytes)

อีแรสมัส (Desiderius Erasmus)

                    เดซีเดอเรียส อีแรสมัส เป็นพระชาวดัชท์ ผู้นำคนหนึ่งแห่งวงการนักปราชญ์ยุโรปในสมัยของเขา เขารักประเทศ อังกฤษมากแต่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤเลย เขาเป็นเพื่อนกับ เซอร์ โธมัส มัวร์ ผู้ซึ่งต่อมาได้ถูกตัดศีรษะ เนื่องจากปฎิเสธไม่ยอมรับ พระเจ้าเฮ็นรี่ที่ 8 เป็นประมุขของนิกาย เชิร์ช ออฟ อิงแลนด์

                   อีแรสมัส ท่องเที่ยวไแทั่วยุโรป ทำการสั่งสอน เขียนและศึกษา เขาได้ทำการโต้เถียงทางศาสนาเป็นเวลาอันยาว นานกับมาร์ติน ลูเธอร์   อีแรสมัส เป็นนักมนุษยธรรม ในวิชามนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน เขาเชื่อว่าคนเราตามธรรมดาควรมีเสรีภาพ ในการที่จะคิดทำอะไร ๆ ได้โดยอิสระ และควรที่จะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น เขาคิดว่าในขณะนั้นจำเป็นต้องปฎิรูป ในการสั่งสอนทางศาสนา งานที่สำคัญอย่างหนึ่งของเขาคือ การแปลพระคัมภีร์ฉบับใหม่ ในภาษากรีก ออกมาเป็นภาษาละติน.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ