ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

ยอดมนุษย์

นักคิด - นักปฎิรูป

kantee.jpg (15350 bytes)

คานธี(Mohandus Gandhi)

                   ในบรรดาชาวอินเดียจำนวนมาก ผู้ที่ต้องการให้อินเดียเป็นอิสระจากการปกครองของอังกฤษ นั้นมี โมฮันดัส คานธี อยู่ด้วย คานธี ทนายชาวฮินดู ผู้ซึ่งรู้จักกันในฐานะ มหาตมะ เป็นผู้นำที่ฉลาดและเป็นที่เคารพ เมื่อเป็นหนุ่ม คานธี ได้ต่อสู้เพื่อ ความเสมอภาคของชาวอินเดียในอัฟริกาใต้ วิธีการของเขาไม่ใช่ความรุนแรง เช่น โดยวิธีต่อต้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย เพื่อเรียกร้องความสนใจ เป็นต้น เมื่อเขากลับสู่อินเดียใน ปี ค.ศ. 1925 เขาก็ได้ใช้วิธีเดียวกันนั้น ในการบีบบังคับให้อังกฤษ คืนอิสระภาพให้อินเดีย

                     คานธี ยังได้ทำงานเพื่อสร้างมิตรภาพ ระหว่างพวกฮินดูกับพวกมุสลิม แต่ได้ถูกสังหารโดยพวกหัวรุนแรงคนหนึ่ง ในขณะที่เขากำลังจะไปร่วมสวดมนต์กับคนอื่นๆ.

» โสเครตีส(Socrates)

» ลูเธอร์(Martin Luther)

» แคลวิน(Jean Chauvin)

» อีแรสมัส(Desiderius Erasmus)

» ฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล(Florernce Nightingale)

» มาร์กซ์(Karl Marx)

» คานธี(Mohandus Gandhi)

» ฟรอยด์(Sigmund Freud)

» มาร์ติน ลูเธอร์ คิง(Martin Luther King)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย