ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ยอดมนุษย์

เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทั้งหมดนี้ จะเป็นบทเรียนสำคัญเพื่อให้เราได้ศึกษา เรียนรู้และ แก้ไข ปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆ สำหรับการใช้ชีวิตที่เราสามารถที่จะเลือกได้เอง.......

จิตรกร - ประติมากรรม
นักแต่งเพลง
นักเขียน
นักแสดง
วิศวกร - สถาปนิก
นักสำรวจ
นักคิด - นักปฎิรูป
นักปกครอง-ผู้นำ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย