Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

บันทึกการศึกษาร่างกายของมนุษย์

ยุคประวัติศาสตร์ 

มนุษย์สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตนเองมาตั้งแต่โบราณ แต่ในช่วงพันกว่าปีที่ผ่านมานั้น พระในศาสนาคริสต์ต่อต้านการศึกษาและวิจัยต่างๆ ในยุโรป ความก้าวหน้าจึงดำเนินไปอยู่เฉพาะในเอเซีย และอาระเบียนเท่านั้น จนถึงยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยาการต่างๆ ในทวีปยุโรปจึงได้ปลุกจิตสำนึกการเรียนรู้ทางด้านนี้อีกครั้ง.

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ <<<

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com