วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

บันทึกการศึกษาร่างกายของมนุษย์

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 • 28000 ปี ก่อน ค.ศ.
  รูปปั้นและภาพวาดบนฝนังถ้ำ แสดงให้เห็นรูปร่างของร่างกายคน ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 • 6500 ปี ก่อน ค.ศ.
  มีการเจาะกระโหลกศีรษะเป็นรู ซึ่งอาจจะรูปแบบหนึ่งของศัลยกรรมยุคต้นๆ
 • 2300 ปี ก่อน ค.ศ.
  เนย์  ชิง (เวชศาสตร์แห่งจักรพรรดิเหลือง) ซึ่งเขียนขึ้นในประเทศจีน ได้บรรยายลักษณะเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดไว้
 • 3000 -1600 ปี ก่อน ค.ศ.
  ชาวอียิปต์โบราณเริ่มให้ความสนใจ เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ โดยเชื่อว่าหัวใจมนุษย์เป็นศูนย์กลางของความนึกคิด และจิตวิญญาณ
 • 2000 ปี ก่อน ค.ศ.
  วิธีคุมกำเนิดสมัยก่อนแสดงว่า มีความรู้เกี่ยวกับสรีระของร่างกายพอสมควร เพราะฝักดาบช่วยกันไม่ให้อสุจิเข้าไปในร่างกายผู้หญิง
 • 1000 ปี ก่อน ค.ศ.
  มีการผ่าตัดในประเทศอินเดีย รวมถึงการตัดแขนขา การตัดปะผิวหนัง และการผ่าตัดเอาต้อกระจกออก
 • 400 ปี ก่อน ค.ศ.
  แพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อ ฮิบโปเครตีส บรรยายถึงโรคต่างๆและการรักษา และได้ร่างคำปฎิญาณซึ่งยึดถือเป็นกฎปฎิบัติของแพทย์ ในเวลาต่อมา
 • 384 - 322 ปี ก่อน ค.ศ.
  อริสโตเติล แห่งกรีกเป็นคนแรกที่ได้พยายามศึกษา กายวิภาคศาสตร์ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่เขาไม่ได้ทำการผ่าตัดศึกษาจาก ร่างกายคนจริง
 • 335 - 280 ปี ก่อน ค.ศ.
  ฮีโรฟิลุส ทำการผ่าตัดร่างกายคน และอ้างว่าสมองเป็นศูนย์กลางของระบบประสาท
 • 300 ปี ก่อน ค.ศ.
  อีราซีสตราตุส ชาวออียิปต์ ค้นพบหหหน้าที่ของ เอพิกลอตติส ในลำคอ ลิ้นหัวใจไตรคัสปิค เส้นประสาทสั่งการและรับสัญญาณ รวมถึงกล้ามเนื้อหดตัวอย่างไร เพื่อจะดึงกระดูกได้ แต่มีความเเชื่อผิดๆ ว่า เส้นเลือดแดงมีอากาศบรรจุอยู่
 • 300 ปี ก่อน ค.ศ. (ต่อมา)
  แพทย์ชาวจีน ริเริ่มการใช้ยาสลบ และทำการผ่าตัดในช่องท้อง
 • 100 ปี ก่อน ค.ศ.
  แพทย์ชาวโรมันทำคลอด โดยการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง

>>>ยุคประวัติศาสตร์ 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย