ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

คู่มือดับทุกข์

 • การทำสมาธินั้น เพียงแต่สำรวมเข้าสู่อารมณ์อันเดียว ด้วยการนับหรือ กำหนดอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่อย่างต่อเนื่อง และเงียบเชียบ เท่านี้ก็ถูกต้องแล้ว สมาธินั้นจะถูกต้อง และทำให้เกิดปัญญาได้จริง
    
 • การฝึกจิตให้สงบ และฝึกคิดให้รู้เท่าทันสิ่งต่างๆตามจริง นี้คือการปฎิบัติธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพื่อความหมดทุกข์ในที่สุด
    
 • จงเข้าใจว่า การปฎิบัติธรรม เป็นเรื่องของการฝึกจิต ให้สงบ ฉลาด ให้รู้จักหยุดคิดปรุงแต่งเป็นบางครั้ง และให้รู้จักทำจิตให้ปล่อยวางอยู่ตลอดเวลา ความทุกก็จะสลายไปเองในที่สุด ตามกาลของมัน และจากประสบการณ์ของท่าน
     
 • จงทำจิตให้ปล่อยวางอยู่เสมอ แล้วปัญหายุ่งยากก็จะสลายไป อย่าตระหนี่ อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นแก่ได้ และจงให้ทานอยู่เสมอ อย่างท้อแท้ในการฝึกจิตให้สงบและฉลาด
     
 • มีเวลาเมื่อไร จงทำจิตให้สงบเมื่อนั้น และเมื่อสงบแล้วก็จงถอนจิตออกมาพิจารณาสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง และอย่าถือมั่นไว้ในใจ
    
 • จงยอมให้คนอื่นได้เปรียบท่าน โดยไม่ต้องโต้ตอบกับเขา แล้วท่านจะเป็นผู้ชนะอย่างถาวร หมายความว่า ท่านจะชนะความทุกข์ใจได้อย่างถาวร แม้จะมีคนมากลั่นแกล้งท่าน หรือก่อตัวเป็นศัตูรกับท่านอยู่เสมอก็ตาม
    
 • จงเชื่อว่า เมื่อท่านทำดีและถูกต้องแล้ว มันก็จะดีและถูกต้องแล้ว คนอื่นจะรู้ความจริงหรือไม่ เขาจะยอมรับหรือสรรเสริญท่านหรือไม่ นั่นไม่ใช่เรื่องของท่าน เรื่องของท่านคือ ต้องทำดีให้ถึงที่สุด และให้ถูกต้องที่สดุ โดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อนั้นท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่ในตัวเอง
 • จงพยายามเข้าหาคูรบาอาจารย์ผู้มีปัญญา ที่จะสอนท่านให้รู้แจ้งธรรมะได้อยู่เสมอ การเข้าใกล้สมณะที่เป็นเช่นนั้น จะช่วยให้ท่านได้สติปัญญาและรู้แนวทาง ในการดำเนินชีวิตของท่านอย่างถูกต้อง
     
 • อย่าลืมหลักปฎิบัติที่ว่า หยุดคิดให้จิตสงบ แล้วจากนั้นก็คิดอย่างสงบ เพื่อทำจิตให้ปล่อยวางอยู่เสมอ
    
 • อย่าถือมั่นว่า ชีวิตคือร่างกายและจิตใจของท่านเป็นของไม่เที่ยง ถ้าถือเช่นนั้น ท่านก็จะเป็นทุกข์ เพราะชีวิตที่ไม่เคยแน่นอนของท่าน
     
 • จงหมั่นเสียสละทรัพย์สินเงินทองให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ การกระทำเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจสะอาด และมีความพร้อมที่จะบรรลุถึงความหลุดพ้นได้ในที่สุด
    
 • จงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ตายแล้วจะไม่ได้อะไรไป ดังนั้นจงฝึกจิตให้สงบและปล่อยวางอยู่เสมอ อย่าเห็นแก่ตัว แล้วท่านจะบรรลุถึงความหลุดพ้นที่ปรารถนา
     
 • จิตที่สะอาดปราศจากความอยาก และความถือมั่นในตัวเอง คือจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์ แล้วอย่างสิ้นเชิง จงพยายามฝึกจิตให้เป็นเช่นนั้น
    
 • การปฎิบัติธรรมที่แท้จริง ไม่ใช่เรื่องลึกลับมหัศจรรย์ ที่ทำไปเพื่อติดต่อพบปะกับดวงวิญญาณต่างๆ ไม่ใช่อย่างนั้น แต่การปฎิบัติธรรมที่แท้ เป็นเรื่องของการฝึกจิตให้สงบและฉลาด ให้จิตมั่นคงและปล่อยวาง ความทุกข์จะหมดไปด้วยการปฎิบัติอย่างนี้เท่านั้น
       
 • อย่ายึดถือทุกสิ่ง และจงปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วความทุกข์ความกลัดกลุ้มก็จะหมดไป ในขณะที่ท่านจะสามารถทำการงานและแสวงหาสิ่งใดที่ถูกต้องได้ทุกสิ่ง
     
 • ความทุกข์จะหมดไป เพราะท่านได้อะไรๆสมใจอยาก แต่การได้อะไรสมใจอยากนั่นแหละที่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ ในสักวันหนึ่ง คือวันที่สิ่งเหล่านั้นมันหายไปจากท่าน

<< ย้อนกลับ| หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย