ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

คู่มือดับทุกข์

 • ความทุกข์จะหมดไป เพราะท่านมีจิตใจที่สงบและฉลาด รู้จักหยุดและปล่อยวาง รู้จักสร้างสรรค์ แลัเสียสละ อย่างนี้เรื่อยไป
    
 • ในขณะทำสามธิ ถ้ามันมีความคิดมากมายประดังเข้ามา ก็จงดูมัน และรอสักครู่หนึ่ง ความคิดมากมายนั้นก็จะสลายไปเอง
    
 • จงรู้ว่า สมาธินั้น จะต้องมีอยู่เสมอ แม้จะทำกิจการงานใดๆอยู่ก็ตาม
      
 • สมาธิเปรียบเสมือนลมหายใจที่มีอยู่ตลอดเวลา แต่ท่านลืมดูมันเท่านั้นเอง ถ้ารู้อย่างนี้ สมาธิก็จะกลายเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่ยาก
     
 • เพียงแต่ท่านสำรวมจิตเข้ามา เลิกสนใจสิ่งภายนอกเสียเท่านั้น สมาธิก็จะปรากฎขึ้นในจิตทันที
    
 • จงรู้ไว้ว่า สมาธิอย่างเดียวยังไม่สามารถทำให้จิตของท่านหมดทุกข์ได้ แต่สมาธินั้นจะต้องมีปัญญาประกอบด้วย ท่านจึงจะเอาชนะปัญหาทางใจของท่านได้
     
 • ศีล สมาธิ ปัญญา เท่านั้นคือทางออกไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ทางอื่นหรือความเชื่ออื่น ไม่สามารถจะทำให้หลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ได้
      
 • การอ้อนวอนหรือบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ได้อะไรๆ ตามที่ท่านปรารถนานั้น มันขึ้นอยู่กับกฎแห่งความไม่เที่ยงเหมือนกัน บางทีก็ได้ บางก็ไม่ได้ และที่ท่านได้มา ก็เพราะว่ามีเหตุที่ทำให้ท่านต้องได้สิ่งนั้นอยู่แล้ว มันจึงได้มา ไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นมาช่วยให้ท่านได้มา
    
 • อย่างไรก็ตาม แม้ท่านจะได้อะไรๆ มาตามที่ปรารถนา แต่สิ่งนั้นก็จะไม่อยู่กับท่านอย่างถาวรตลอดไปสักวันมันก็จะสูญเสียไปจากท่านอยู่ดี ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงไม่ควรปรารถนา หรืออ้อนวอนเพื่อจะให้ได้ หรือเป็นอะไรเลย
 • เพียงแต่ว่า ท่านทำมันให้ดีที่สุด ต้องการจะได้อะไร ก็จงใช้สติคิดดูว่าทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งนั้นมา ด้วยความบริสุทธิ์และถูกต้อง แล้วทดลองทำไปตามนั้น ถ้ามีเหตุปัจจัยที่จะได้ ท่านก็จะได้ของท่านเอง ถ้าไม่ได้ก็ให้มันแล้วไป อย่าไปเป็นทุกข์กับมัน
     
 • ถ้าทำอย่างนี้ได้   ท่านก็มีสิทธิ์ได้อะไรๆเหมือนเดิม และที่ดีกว่านั้นก็คือ ถึงแม้ท่านจะไม่ได้สิ่งนั้นๆ ท่านก็จะไม่เป็นทุกข์ หรือเมื่อได้มาแล้ว เกิดสูญเสียไป ท่านก็จะไม่เป็นทุกข์ ประโยชน์ของการปฎิบัติธรรม เพื่อการรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงนั้น มันดีอยู่อย่างนี้เอง คือมันจะไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์ในทุกกรณี
     
 • ดังนั้น จงฝึกใจให้สงบด้วยสมาธิ เพื่อจะเรียกปัญญาและความฉลาดของจิตให้เกิดขึ้น เพื่อจะเอาไปใช้แก้ปัญหา ด้วยการทำจิตให้ปล่อยวางอยู่เสมอ ในที่สุดความหลุดพ้อนจากความทุกข์ทั้งปวง ก็จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องได้ไม่อยาก
    
 • เวลาพบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ มันชวนให้ท่านโกรธ หรือเดือดร้อนใจขึ้นมา จงอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไป จงอย่าเพิ่งทำอะไรลงไป จงคิดให้ได้ก่อนว่า นี่คือสิ่งที่เราทุกคนในโลกนี้ต่างไม่ปรารถนาที่จะพบเห็น แต่เราทุกคนต้องได้พบมัน สิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องเอาชนะมัน ด้วยการสลัดมันให้หลุดไปจากใจท่านก่อน ถ้าสลักมันออกไปจากใจได้ ก็จะเป็นอิสระ และไม่เป็นทุกข์ เมื่อไม่เป็นทุกข์เพราะมัน ก็หมายความว่าท่านชนะมัน
    
 • เมื่อคิดได้ดังนั้น จนจิตมองเห็นสถาวะที่ใสสะอาดในตัวมันเองแล้ว จงหวนกลับไปคิดว่า เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ไม่กี่นาทีท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหานั้นอย่างถูกต้องที่สุด และฉลาดเฉียบแหลมที่สุด โดยที่ท่านจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเลย
     
 • เวลาที่พบกับความพลัดพรากสูญเสีย ก็จงหยุดจิตไว้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว และจงยอมรับว่า นี่คือสถาวะธรรมดาที่มีอยู่ในโลก มันเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้มานานแล้ว จะไปตื่นเต้นเสียอกเสียใจกับมันทำไม มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน ไม่ต้องตื่นเต้น และจงคิดให้ได้ว่า ในที่สุดแล้ว ท่านก็ต้องพลัดพรากสูญเสีย แม้กระทั่งชีวิตท่านเอง วิธีคิดอย่างนี้จะทำให้ไม่เป็นทุกข์เลย

<< ย้อนกลับ| หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย