ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

คู่มือดับทุกข์

 • เวลาประสบเรื่องไม่ดี จงอย่าคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเรา ทำไมเรื่องอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นกับเรา เพราะยิ่งคิดเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นทุกข์เท่านั้น ความคิดอย่างนี้ไม่ใช่วิธีแก้ไข
    
 • จงคิดเสมอว่า ไม่เรื่องดีหรือเรื่องร้ายเท่านั้นแหละที่จะเกิดขึ้นกับเรา ไม่ต้องตื่นเต้นกับมัน ยอมรับมัน กล้าที่จะเผชิญกับมัน และทำให้จิตใจอยู่เหนือมัน ด้วยการไม่ยึดมั่นกับมัน และไม่ให้มันเป็นไปตามใจท่าน แล้วท่านจะไม่เป็นทุกข์
    
 • จงเฝ้าสังเกตความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอ ถ้าจะไม่สบายใจ จงหยุดคิดเรื่องนั้น ถ้าสบายใจอยู่ก็จงเตือนตัวเองว่า อย่าประมาท ระวังสิ่งที่จะทำให้เราไม่สบายใจจะเกิดขึ้นกับเรา ให้พร้อมรับมันอย่างนี้ ด้วยจิตที่เปิดกว้างอยู่เสมอ
 • จงรู้ความจริงว่า ทั้งความพอใจและความไม่พอใจ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องปลดเปลื้องออกจากใจ จิตจึงจะเป็นอิสระเสรีได้ถึงที่สุด
     
 • ถ้าเกิดความสงสัยอะไรสักอย่าง จงตอบตัวเองว่า อย่าเพิ่งสงสัยมันเลย จงทำจิตใจให้สงบ และเพ่งให้เห็นความสะอาดบริสุทธิ์ภายในจิตใจของตนเองอย่างชัดเจน และสรุปว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเข้าถึงสถาวะแห่งความสงบและเสรี ภายในจิตใจได้
    
 • ความรู้ชัดเจนในการรักษาจิตให้สงบ และสะอาดอยู่เสมอ คือสติปัญญาความรู้แจ้งตามความเป็นจริง ความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจของท่านไม่ได้เลย
    
 • เมื่อถึงเวลาพักผ่อน จงเข้าสมาธิตามสมควรแก่เวลาที่จะเอื้ออำนวย กำหนดจิตให้ตั้งมั่นกับลมหายใจ นับ 1-2 ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ต้องสนใจสิ่งอื่น ไม่ต้องปรารถนาจะเห็นหรือได้เป็นอะไรจากการทำสมาธิ
    
 • เมื่อจิตวงบเย็นแล้ว จึงเพ่งพิจารณาชีวิต สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่ตัวเองกำลังประสบอยู่ แล้วสรุปว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลย
     
 • จงทำกับปัญหาทุกอย่างให้ดีที่สุด ใช้ปัญญาแก้ไขมัน ไม่ต้องวิตกกังวล ถึงเวลาแล้วจงเข้าสมาธิ ได้เวลาแล้วจงออกมาสู้กับปัญหา
    
 • จงปฎิบัติเช่นนี้ทุกวัน แล้วจิตใจท่านจะบรรลุถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ ในสักวันหนึ่ง ซึ่งไม่นานนัก

              ทั้งหมดนี้คือ แนวทางที่ถูกต้องที่สุดในการที่จะเอาชนะความทุกข์ในชีวิต แนวทางนี้เรียกว่า "การปฎิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น" อันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองค์ทรงพระประสงค์ ที่จะให้ทุกคนเข้าถึง เพื่อความหมดทุกข์ทางใจ

<< ย้อนกลับ|

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย