ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานสู่ฟ้าใหม่

ภาพโดย : ดร. เกษม จาติกวณิช

สะพานหัน

มีปรากฎในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นสะพานไม้ ซึ่งหันให้เรือในคลองผ่านได้ มีร้านขายของต่างๆ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน บนสองฝั่งสะพาน ปัจจุบันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

- สะพานหัน
- สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- สะพานเจริญรัช 31
- สะพานเฉลิมหล้า 56
- สะพานพระราม 6
- สะพานพราะราม 9

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย