ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานสู่ฟ้าใหม่

ภาพโดย : ดร. เกษม จาติกวณิช

สะพานผ่านฟ้าลีลาศ

ตั้งอยู่บริเวณ ถนนราชดำเนิน ข้ามคลองบางลำภู ใกล้ป้อมมหากาฬ สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ราวสะพานและคานเป็นลูกกรงเหล็ก ประดับด้วยสำริดหล่อ และเสาหิน

- สะพานหัน
- สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- สะพานเจริญรัช 31
- สะพานเฉลิมหล้า 56
- สะพานพระราม 6
- สะพานพราะราม 9

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย