ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานสู่ฟ้าใหม่

ภาพโดย : ดร. เกษม จาติกวณิช

สะพานเจริญรัช 31

ตั้งอยู่บริเวณปากคลองตลาด เป็นสะพานแรกในชุด"เจริญ" ซึ่งมีทั้งหมด 6 สะพาน รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2454 ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ตามปีพระชนมายุ ขอบสะพานเป็นรูปโค้ง ประดับด้วยพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.อ. และลูกกรงปูนปั้น รูปเสือป่าถือพระขรรค์

- สะพานหัน
- สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- สะพานเจริญรัช 31
- สะพานเฉลิมหล้า 56
- สะพานพระราม 6
- สะพานพราะราม 9

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย