ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานสู่ฟ้าใหม่

ภาพโดย : ดร. เกษม จาติกวณิช

สะพานเฉลิมหล้า 56

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นที่รู้จักในนาม "สะพานหัวช้าง" รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพาน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ทุกๆปี ชื่อสะพานประกอบด้วยตัวเลข ตามปีพระชนมายุ เริ่มจาก 42 รวม 17 สะพาน พระราชทานชื่อ "เฉลิม" นำหน้าทุกสะพาน

- สะพานหัน
- สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- สะพานเจริญรัช 31
- สะพานเฉลิมหล้า 56
- สะพานพระราม 6
- สะพานพราะราม 9

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย