ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ>>

สะพานสู่ฟ้าใหม่

ภาพโดย : ดร. เกษม จาติกวณิช

สะพานพราะราม 9

สร้างเพื่อเฉลิมพระเกีรยติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และรัชมังคลาภิเษก สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานี้ นับเป็นสะพานขึงระนาบเดี่ยว ที่มีช่วงกลางสะพานยาวที่สุดในโลก (450 เมตร) เปิดใช้เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 สะพานพระราม 9 มีความยาวรวมถึง 3 กิโลเมตร

- สะพานหัน
- สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- สะพานเจริญรัช 31
- สะพานเฉลิมหล้า 56
- สะพานพระราม 6
- สะพานพราะราม 9

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย