ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

  

เครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า
ประกอบด้วย
1) ดวงมหาจักรีห้อยกับสายสร้อยสวมคอ
2) ดวงดุลจักรีห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงบ่าขวา
3) ดาราจักรี สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า
ประกอบด้วย
1) ดวงตรามหานพรัตน ใช้ห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวา เฉียงลงทางซ้าย)
2) ดารานพรัตน ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
3) แหวนนวรัตน (ใช้สวมนิ้วชี้มือขวา)

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ(ป.จ.ว.)
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า
ประกอบด้วย
1) ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสร้อย หรือห้อยกับสายสะพาย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2) ดาราสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
3) แพรจีบสีขาว สำหรับกลัดทับสายสร้อยเหนือบ่าทั้งสองข้าง
4) ดวงตราตติยานุจุลจอมเกล้า สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี
ประกอบด้วย
1) ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2) ดาราสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ประกอบด้วย
1) ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2) ดาราสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
ประกอบด้วย
1) ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2) ดาราสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-