ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

  

เครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า
ประกอบด้วย
1) ดวงมหาจักรีห้อยกับสายสร้อยสวมคอ
2) ดวงดุลจักรีห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงบ่าขวา
3) ดาราจักรี สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า
ประกอบด้วย
1) ดวงตรามหานพรัตน ใช้ห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวา เฉียงลงทางซ้าย)
2) ดารานพรัตน ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
3) แหวนนวรัตน (ใช้สวมนิ้วชี้มือขวา)

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ(ป.จ.ว.)
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า
ประกอบด้วย
1) ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสร้อย หรือห้อยกับสายสะพาย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2) ดาราสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
3) แพรจีบสีขาว สำหรับกลัดทับสายสร้อยเหนือบ่าทั้งสองข้าง
4) ดวงตราตติยานุจุลจอมเกล้า สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี
ประกอบด้วย
1) ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2) ดาราสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ประกอบด้วย
1) ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2) ดาราสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
ประกอบด้วย
1) ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2) ดาราสำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย