ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ทิวธงมงคลชัย

ธงช้างเผือก

ธงชาติผืนแรกของประเทศสยาม

นับแต่อดีตจนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 คนไทยไม่เคยมีธงชาติของตนเอง ธงช้างเผือกนับเป็นธงชาติผืนแรกของประเทศไทย สืบเนื่องจากในรัชกาลสมัยนั้น ประเทศต้องทำการค้าขายกับต่างชาติ ประเทศในตะวันตกได้ใช้ธงของตนเองประดับเรือ เพื่อบงบอกสัญชาติของเรือ เริ่มแรกรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำรัสให้ใช้ธงสีแดงทั้งผืน แต่ต่อมาจึงปรับเอาตราช้างเผือก อันเป็นส่วนประกอบในตราแผ่นดิน เข้าไปประดับไว้ในธงผืนธงสีแดง ซึ่งชาวต่างชาติในยุคนั้นรู้จักดี

- ธงช้างเผือก
- ธงนำกระบวน
- ธงสามชาย
- ตุง
- ธงบวชนาค
- ธงพระเวส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย