ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ทิวธงมงคลชัย

ธงนำกระบวน

พยุหยาตราพระกฐินสถลมารค ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารค เป็นกระบวนพระราชพิธีสำคัญ เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา กระบวนดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี ในพระราชพิธีสิบสองเดือน โดยพระมหากษัตริย์จะเสด็จทางสถลมารค เพื่อถวายผ้าพระกฐินแก่พระอารามหลวง กระบวนพยุหยาตรา พระกฐินสถลมารคที่ยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้น ในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทางกองทัพเรือได้จัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน จนถึงปัจจุบัน

- ธงช้างเผือก
- ธงนำกระบวน
- ธงสามชาย
- ตุง
- ธงบวชนาค
- ธงพระเวส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย