ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ทิวธงมงคลชัย

ธงสามชาย

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

ธงสามชายหรือธงรูปสามเหลี่ยม คือธงชัยที่จัดเป็นสิ่งมงคล 1 ในสิ่งมงคล 8 ประการ จึงได้มีการนำธงสามชายมาประดับบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งลำดับสูงสุด สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับ หรือเรียกว่า "เรือพระที่นั่งทรง" ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

- ธงช้างเผือก
- ธงนำกระบวน
- ธงสามชาย
- ตุง
- ธงบวชนาค
- ธงพระเวส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย