ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ทิวธงมงคลชัย

ตุง

สิบสองนักษัตร สืบชะตาชีวิตชาวล้านนา

การทำตุงนอกเหนือจากคติความเชื่อ ในการใช้ประดับพุทธศาสนสถาน ยังมีเรื่องของคติความเชื่อพื้นบ้าน ที่ผสมผสานมาจากวัฒนธรรมจีน คือการสร้างตุงสืบชะตาชีวิต เป็นลวดลาย 12 นักษัตร ในพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของชาวล้านนา ให้มีอายุสืบทอดต่อไปอีกในปีหน้า ทำให้รูปแบบของตุงที่ทำในล้านนา มีทั้งเรื่องของพุทธบูชา และในเรื่องคติความเชื่อพื้นบ้าน

- ธงช้างเผือก
- ธงนำกระบวน
- ธงสามชาย
- ตุง
- ธงบวชนาค
- ธงพระเวส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย