ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ทิวธงมงคลชัย

ธงบวชนาค

ในขบวนแห่ช้าง จ.สุรินทร์ ธงนำทางสู่ร่มกาสาวพัสตร์

พิธีอุปสมบท เป็นพิธีมงคลหนึ่งในวัฒนธรรมไทย การที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าสู่รมกาสาวพัสตร์ คือเรื่องมงคลของชีวิต ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีการจัดงานอุปสมบท ในรูปแบบต่างๆกัน ที่ อ. ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชาวกูยจะมีพิธีมงคลให้นาคขี่ช้าง เดินแถวเป็นขบวนประดับธงทิว ตามคติความเชื่อพื้นบ้าน ของชาวกูยที่ผูกพันกับช้าง ขบวนช้างและธงทิวสีสันสดใส หมายถึงการนำทางสู่ร่มกาสาวพัสตร์

- ธงช้างเผือก
- ธงนำกระบวน
- ธงสามชาย
- ตุง
- ธงบวชนาค
- ธงพระเวส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย