ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ทิวธงมงคลชัย

ธงพระเวส

หรือทุงผะเหวด ถวายเป็นพุทธบูชาในงานบุญมหาชาติ

ทุงผะเหวด ที่ใช้ในพิธีเทศน์มหาชาติของชาวอีสาน มีที่มาคล้ายคลึงกับการทำตุง ประดับพุทธศาสนสถานในงานพิธีของภาคเหนือ โดยถือว่าการทำทานทุงในงานบุญผะเหวด ที่จัดขึ้นในเดือนสี่ของทุกปีนั้น จะได้ผลอนิสงส์มากมาย โดยปักทุงรายรอบโรงธรรมทั้ง 8 ทิศ เพื่อเป็นเครื่องสักการะเทวดาประจำทิศ

- ธงช้างเผือก
- ธงนำกระบวน
- ธงสามชาย
- ตุง
- ธงบวชนาค
- ธงพระเวส

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย