ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์>>

อุทยานประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศีรี

พุทธศักราช 2401 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สัมพันธภาพทั้งด้านการค้าและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์ และประเทศทางยุโรป ส่งผลถึงจินตนาการสร้างสรรค์ของสถาปนิกไทย ที่ประจักษ์ได้จากพระนครคีรี พระราชฐานบนยอดเขาสมน จังหวัดเพชรบุรี ที่โปรดเกล้าฯ ให้ประยุกต์แนวคิดทางสถาปัตยกรรม และศอลปะแบบไทย กับตะวันตกอย่างกลมกลืน และโโโเด่นด้วยภูมิสถาปัตยกรรม ที่กำหนดทิศทางและวางตำแหน่งของอาคารได้อย่างสมบูรณ์ อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
- อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
- อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
- ปราสาทหินเมืองต่ำ
- อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
- อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
- อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศีรี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ