ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

กีฬาสัตว์

ประเพณีวิ่งควาย

เป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 อันเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีงานบุญตักบาตรเทโวโรหนะ มีการตกแต่งประดับประดาควายให้สวยงาม ด้วผ้าแพรหลากสี และนำควายมาวิ่งแข่งกัน

- ชนไก่
- ปลากัด
- ประเพณีวิ่งควาย
- การแข่งขันนกเขาชวาเสียง
- ชนกว่าง
- ชนวัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย